Hotline - (024)3850 1111
- 0936 068 809
- 0938 886 252

Đổi - Trả Sản Phẩm

6/21/2018 | 11:00 AM

Đổi Trả Sản Phẩm.
- Một Đổi Một trong vòng 7 ngày nếu lỗi từ nhà sản suất. 
- Bảo hành miễn phí với sản phẩm lỗi của nhà sản suất nếu sản phẩm còn bảo hành.
- Bảo hành với tất cả các sản phẩm của công ty đã hết thời gian bảo hành với giá thay thế phụ kiện ưu đãi nhất.
- Hỗ trợ bảo hành và sửa chữa với các sản phẩm điện tử không phải mua của công ty với chi phí thấp nhất. 

Các tin khác